en 1 minut!

Per tots aquells i aquelles que només teniu 1 minut i voleu saber què és el que proposem… A continuació us mostrem els 10 punts del nostre programa electoral, juntament amb les propostes principals de cadascun:

1. DEFENSA D’UNA UNIVERSITAT VERITABLEMENT PÚBLICA I DE QUALITAT

 • Lluitar per evitar retallades a la Universitat Pública.
 • Treballar per a augmentar la despesa pública en educació superior, com a mínim fins a la mitjana europea.
 • Lluitar també per la supressió de l’augment de taxes del curs passat i caminar cap a la gratuïtat de la universitat pública.

2. CONTRA LA MERCANTILITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT

 • Demanar que la UPC renegociï els convenis amb empreses privades.
 • Exigir millores salarials i laborals per als contractes en pràctiques ofertats a la borsa de pràctiques.
 • Lluitar per una recerca al servei de la societat i no d’interessos privats.

3.  PRESA DE DECISIONS DEMOCRÀTICA, HORITZONTAL I ASSEMBLEÀRIA

 • Seguir amb la dinàmica assembleària i horitzontal de la candidatura.
 • Estudiar mecanismes per a l’augment de participació de l’estudiantat en les assemblees.
 • Lluitar per democratitzar els òrgans de govern de l’ETSEIB i UPC.
 • Garantir que els membres escollits respectin les decisions de l’assemblea.

4.  DEFENSA D’UNA DOCÈNCIA DE QUALITAT

 • Lluitar contra la massificació de les classes
 • Exigir la reincorporació del PDI acomiadat l’últim curs.
 • Recopilar i difondre gratuïtament llibres i apunts necessaris per a les classes.
 • Seguir reclamant la incorporació de la segona convocatòria a la UPC.
 • Seguir reclamant que els exàmens de grau siguin publicats de forma gratuïta.

5.  PARTICIPACIÓ I REESTRUCTURACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN DE LA UPC

 • Treballar per la reestructuració del CdE per a fer-lo més participatiu i democràtic.
 • Rebutjar frontalment la proposta de governança del Govern de la Generalitat.
 • Treballar per la supressió del Consell Social de la UPC.
 • Treballar per a tenir presència al major nombre d’òrgans de govern per defensar els drets dels estudiants.

6.  SERVEIS AUTOGESTIONATS I GRATUÏTS PER A L’ESTUDIANTAT

 • Continuarem impulsant i desenvolupant els serveis en marxa:
  • Recopilació i difusió d’exàmens
  • Cursets d’HP i AutoCad
  • Penjar material docent online
  • Borsa de llibres
  • Mercat d’intercanvi
  • Préstec de calculadores i pendrives
 • Lluitarem per a aconseguir canviar la normativa que no permet penjar els exàmens de Grau.
 • Ampliarem l’oferta de material docent a la web.

7.  LLUITA PER GARANTIR UNS SERVEIS DE QUALITAT A L’ETSEIB I A LA UPC

 • Obrir la biblioteca tot el Nadal i períodes pre-exàmens.
 • Exigir la reincorporació del PAS acomiadat l’any passat.
 • Pressionar constantment per la millora del servei de copisteria.
 • Estudiar la renovació del bar de l’ETSEIB. Garantir uns preus adequats i un servei de qualitat.
 • En la mesura del possible, lluitar per evitar l’externalització dels serveis de la universitat.

8.  FOMENT DE L’ASSOCIACIONISME I LA PARTICIPACIÓ ESTUDIANTIL

 • Buscar espais de coordinació entre les diferents associacions de l’ETSEIB
 • Difusió dels actes i activitats que organitzin les associacions de l’Escola.
 • Suport logístic per a les associacions que ho necessitin (material, espais…)

9.  DINAMITZACIÓ DE LA UNIVERSITAT

 • Continuarem organitzant la Festa de l’Escola i el Dia per la Música.
 • Incrementar el ventall d’esports ofertats
 • Continuar i ampliar el material en prèstec.

10. PROMOCIÓ D’ESPAIS DE REFLEXIÓ I FORMACIÓ MÉS ENLLÀ DE L’ENGINYERIA

 • Continuarem donant suport a ESF i L’ALTRE en l’organització de cicles de xerrades i debats.
 • Des d’EL PATI NOU continuarem organitzant xerrades i debats relacionades amb el context social actual.

Si el que t’interessa és aprofundir en les diferents propostes, també hem penjat el programa complet!